תענית י’ בטבת – Fast of the 10th of Tevet (Tuesday)

Fast of 10th of Tevet
5:24 a.m. – Fast begins
5:55 a.m. – First Shacharit Minyan
4:20 p.m. – Mincha 
5:15 p.m. – Maariv
5:21 p.m. – Fast ends

All other davening times are as usual 

תענית י' בטבת
5:24 – מותר לאכול עד
5:55 – שחרית א
16:20 – מנחה
17:15 – ערבית
17:21 – סוף הצום
 
תפילות אחרים כרגיל

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply